سخن سردبیر

بزرگداشت روز جهانی دو اَبَر مشاهیر ایران حکیم ابوالقاسم فردوسی و عمر خیام نیشابوری

بزرگداشت روز جهانیbدو اَبَر مشاهیر ایران
حکیم ابوالقاسم فردوسی و عمر خیام نیشابوری…
هفتهُ پایانی دومین ماه بهار دلگشا وتوبه شکن یعنی اردیبهشت ماه در حالی به ساعات پایانی خود نزدیک می شود، که دورویدادبزگ ادبی، فرهنگی و تاریخی در آن اتفاق افتاده است،که موجب بسی افتخار و مباهات ما فرزندان ایران زمین است…
۲۵اردیبهشت، روزپاسداشت زبان پارسی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، استادبی همتای شعرادب و خرد پارسی،بزرگترین حماسه سرای جهان است،که با آفریدن بزرگترین اثرهمیشه جاویدان خود《شاهنامه فردوسی》 نه تنها زبان، بلکه کل فرهنگ و تاریخ ودر یک سخن،همهُ اسناد اصالت اقوام ایرانی را جاودانگی بخشید!
بناهای آبادگرددخراب زباران و ازگردش آفتاب پی افکندم ازنظم کاخی بلند که ازبادوباران نیابد گزند
بسی رنج بردم در این سال سی عج زنده کردم بدین پارسی و….‌‌‌………….
و۲۸اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری است.
خیام فیلسوف، ریاضی دان،ستاره شناس و رباعی سرای در دوره سلجوقیان است.
گرچه جایگاه علمی خیام،برتر از جایگاه ادبی اوست ولقب اش
(حجته الحق)بوده است، ولی آوازهُ خیام بیشتر بخاطر رباعیات
است،که شهرت جهانی دارد، که به زبان اغلب دنیا ترجمه شده است.
از آثار معروف منسوب به خیام، رساله نوروز نامه است،که بانثری ساده و شیوا پیدایی نوروز آداب برگزاری آن رادر دربارساسانیان بازگونموده است.
شعرخیام در قالب رباعی،کوتاه،ساده و بدون هنرنمایی های فضل فروشانه! و در عین حال حاوی مَعانی
فلسفی وحاصل اندیشهُ آگاهانهُ متفکری بزرگ درمقابل اسرارعظیم آفرینش است…
گردون نگری زقدفرسوده ماست جیحون اثری ز اشک پالوده ماست دوزخ شرری زرنج
بیهودهُ ماست فردوس دمی زوقت آسوده ماست یعنی فردوس درمقابل شدائد ومشقات زندگی فقط(یک دم)محسوب میشود!؟
تعدادواقعی رباعیات خیام را حدود هفتاد رباعی دانسته اند، اما حال آنکه بیش از هزار رباعی به اونسبت داده می شود!؟
در دنیای ادب و هنر بیرون، از مرزها،خاصه در جهان انگلیسی زبان، خیام معروف ترین شاعر ایرانی است، که شهرتش در محافل علمی،هنری وادبی بسیار فراتر رفته است از آمدنم نبودگردون را سود بارفتن من فلک دمی را ناسود ازچرخش روزگارمعلوم نشد این آمدن و رفتن من بهر چه بود؟
ساعتی دیگر به پیشواز آخرین ماه بهار،یعنی خرداد میرویم…
روزگارتان خوش
(فرنازمیرزالو)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا